Crònica A.D. MCMXVIII

.
El programa d’activitats de l’any 1998 començà el dia 30 de gener, a la Casa Elizalde de Barcelona, amb la presentació del primer número de Regalia Catalana, seguida de la conferència d’en Jesus Oliver titulada “Palaus Reials en monestirs cistercencs. Poblet i Santes Creus”. La jornada va concloure al restaurant El Pou, amb un sopar de germanor per a celebrar el 30è aniversari del natalici de S’Altesa Reial el Príncep de Girona.

Des de llavors, i també a la Casa Elizalde, el primer cicle anual de conferències organitzat per la nostra Societat s’ha desenrotllat tal com detallem a continuació: el dia 27 de febrer, “Las dinastías no reinantes en la actualidad”, per Amadeo Martín Rey y Cabieses, que valorà el reconeixement del que gaudeixen vàries d’aquestes Cases Reials en els seus respectius països; el 27 de març, “El Patronatge dels Reis catalans a Terra Santa”, per Francesc Xavier Montesa, un tema incomprensiblement poc conegut al nostre país, tot i que aquest Patronatge fou continuat pels Reis d’Espanya gairebé fins a l’actualitat, la qual cosa va donar peu per a parlar també de l’origen i la història del títol de “Rei de Jerusalem”, que porta el Rei Joan Carles; el 24 d’abril, “Elisabet d’Àustria (Sissi) i la seva descendència”, per Datiu Salvia, tot coincidint amb el centenari de l’assassinat de l’Emperadriu; el 29 de maig, “Imatges del Vaticà”, per Jesus Oliver, que tractà de l’origen de l’Estat del Vaticà i del seu encaix en l’urbanisme de Roma; el 29 d’octubre, “Els Palaus Imperials de Roma”, per Jesus Oliver; el 25 de novembre, “Els Sants de la Reialesa”, per Datiu Salvia, que feu un repàs biogràfic dels sants, beats i venerables de sang Reial; i el 18 de desembre, “Felip II i Anglaterra”, per Francesc Xavier Montesa, conferència amb la qual la Societat d’Estudis Pere el Cerimoniós commemorà el quart centenari de la mort d’un dels més grans monarques de la història.

Pel que fa a la projecció exterior de la nostra Societat i als contactes institucionals, aquests s’iniciaren al juny, en enviar un exemplar de Regalia Catalana, i un “polo” amb l’emblema de la Societat, a S.A.R. el Príncep Felip; la qual cosa ens fou agraïda, en nom de Sa Altesa, pel cap de la seva secretaria. El 27 de juny, vàrem estar representats pel nostre president en la solemne benedicció abacial de Dom Josep Alegre, nou abat del Reial Monestir de Poblet, cenobi al que per tantes raons ens sentim estretament vinculats. El dia 11 de juliol, la junta de govern de la Societat visità Poblet, essent rebuda molt cordialment per l’abat, a qui se li feu entrega d’un exemplar del nostre butlletí per a la Biblioteca del monestir. L’onze de setembre, el nostre president ens representà a la Missa solemne en memòria del Rei Felip II[1], celebrada al Reial Monestir de Sant Llorenç de l’Escorial, a la que va assistir el Príncep de Girona. El dia 24 del mateix, el president i el tresorer de la nostra Societat varen viatjar a Nàpols, on es varen entrevistar amb els responsables de l’Associazione Culturale Neoborbonica. Aquesta entitat reivindica el passat del seu país com a Reialme dins de la Corona d’Aragó i, després, com a Regne de les Dues Sicilies, enfront de la valoració, tan demagògica i negativa, que ha presentat d’aquest període la historiografia italiana arran del Risorgimento. El 30 de setembre, el president i el tresorer estigueren presents a la recepció oferta pels nostres Reis, al Palazzo Montorio de Roma, en ocasió de llur visita oficial a Itàlia.
El 15 d’octubre, bona part dels membres de la nostra Societat varen assistir, en un lloc preferent, a la Missa presidida pel Cardenal Ricard Maria Carles, en el transcurs de la qual l’Arquebisbe va beneir les noves tombes Reials de la Catedral de Barcelona, i en la que Sa Majestat el Rei estigué representat per Sa Altesa Reial la Infanta Cristina i pel Duc de Palma de Mallorca. També al mes d’octubre, es varen iniciar una sèrie de contactes amb la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, amb la intenció de col·laborar en diferents gestions, per tal d’agilitzar el trasllat a Catalunya de còpies dels arxius dels títols catalans que, per raó d’herència, han anat passant als Medinaceli al llarg dels segles; entre aquests arxius destaquen el de la Casa de Cardona-Segorb, el del Comtat d’Empúries i el dels Montcada. El 17 de novembre, la junta de govern va visitar el Reial Monestir de Sixena, per tal de conèixer l’estat de conservació de les tombes del Rei Pere I el Catòlic i de la Reina Sança de Castella. Hom va assistir també a la presentació de l’Institut Català d’Estudis Nobiliaris, realitzada el 10 de desembre al Círculo Ecuestre, en el transcurs de la qual el seu president, el baró de l’Albi, va convidar a la nostra Societat a formar-ne part.

[1] El Rei Felip II va morir el 13 de setembre de 1598.